IMMÁNUEL

www.szeretet.hupont.hu

kep048.jpg

GYÓGYULÁS A RÁKBÓL

Kinyomoztuk a rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, eddig eltitkolt izraeli gyógymódot

Ez, a Tórában és a Talmudban is már szereplõ (Mózes II. 23., 20-33., V., 7., 2, 22, Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap), a zsidó orvosok által a világfõrabbi parancsára a nem zsidók elõl eltitkolt hatásos gyógymód*, amivel kemoterápia nélkül, 98%-os sikerrel gyógyítják a saját rákbetegeiket, nem lehet más, mint a következõ, s már többen beismerték, hogy igy van:

A gyógymód a következõ: Infúzióval, ahogyan a zsidókat gyógyítják, vagy ha erre nem sikerül orvost találni, akkor a szájon át, ilyenkor teljesen mellõzve minden ételt és egyéb italt azért, hogy a tiszta desztillált víz minél kevesebb anyagot oldhasson, mielõtt bejuthat a vérbe, 3-4 napig, kb. 3 óránként, 4 dl tiszta desztillált vizet kell egyszerre, gyorsan bejuttatni a vérbe. Esetenként 4 dl-t, vagyis összesen kb. 3,5 litert naponta. Ügyelni kell a pontos ütemezésre, be kell állítani egy idõzítõ jelzõórát Minden 10-15 liter desztillált víz bejuttatása után helyre kell állítani a testfolyadékok élettanilag optimális (fiziológiás) víz/NaCl arányámeg kell, meg kell szüntetni a tiszta desztillált víz és a közben nem evés következtében keletkezett relatív NaCl hiányt. Infúziós gyógykúra esetén úgy, hogy csak tiszta konyhasót tartalmazó desztillált vizet (pl. SALSOLA infúziós oldat) juttatnak be, és/vagy szájon át megfelelõ mennyiségû NaCl konyhasót tartalmazó, de korlátozott káliumtartalmú, és egyéb káros vegyszerektõl is mentes kenyéret, és/vagy vegetáriánus ételt esznek, amelyeket tiszta NaCl konyhasóval kellõen megsóztak. Az immunrendszert túlterhelõ húsevést õrökre ajánlatos teljesen elhagyni. Mindazok, akik a vegetáriánus ételeket, zöldségeket tiszta NaCl konyhasóval megfelelõen megsózva, vagyis a nátrium/kálium egyensúlyt ezáltal fenntartva eszik, ne csak hogy nem lesznek nátriumhiányosak, de egy idõ mûlva undorítónak éreztetik a döghusokat. Akik nem sózzák tiszta, kállisómentes NaCl konyhasóval, a sokkal több káliumot, mint nátriumot tartalmazó vegetáriánus ételeket, azok egy idõ múlva vágyakozni fognak a sózott húsételekre, mivel korábban azzal pótolták a szervezetük által elveszített konyhasót. Valójában nem a húst, hanem a konyhasót kívánják. Azok méginkább azt hiszik, hogy a hústól lettek jobban, akiket a természetgyógyászok elriasztottak a sózott kenyér, sózott tészta fogyasztástól is, ami a másik konyhasó pótlási lehetõségük volt. A desztilláltvíz- kúrát, idõnkénti infúziós tápanyag bejuttatásokkal, és/vagy a Dr. O.Z.A Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz kúra szabályai szerinti könnyû diétával célszerû párosítani, azért hogy a kóros súlyvesztést elkerülhessük. A desztillált víz azáltal szünteti meg a rákos daganatokat, hogy a már legyengült membránú rákos, gyulladásos, stb. sejtekbõl könnyen kioldja a káliumot és ezáltal megsemmisíti õket. Így a beteg sejtek helyét a szomszédos egészséges sejtek osztódása folytán létrejött hibátlan sejtek foglalhatják el. A daganatok csökkenését, eltûnését a szokásos megjelenítõ mérésekkel kell, ill. lehet nyomon követni. A Dr. O.Z.A. Hanish által leírt, étkezéses orvosi desztilláltvíz kúra leírása az 1. sz. Email-konyvemben is megtalálható.

Verõce, 2012. szeptember 1.

Tejfalussy András

 

Forrás: www. aquanet-apla.atw.hu

 

HASZNOS WEBLAPOK:

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/1918-orvosi-desztillaltviz-kura-dr-o-z-a-hanishtol

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/rakbetegseg-elleni-tenyleges-gyogymod-ta-121102.pdf

http://www.tejfalussy.com/

http://tisztaso.hu/

http://www.desztvizhonlap2.atw.hu/

DESZTILLÁLÓ KÉSZÜLÉK HÁZILAG

http://www.zoldhaz.info/desztill%C3%A1l%C3%B3-k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k

DR. WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ:  Lakossággyérítés magyar állami segédlettel

http://www.youtube.com/watch?v=5yy_ZtRuBhk

 

 

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak." 

(Jakab 4:17). 

 

A Babilóni Talmudból:

Betegség alatt az epét kell érteni még pedig azért mert 83 betegségnek van kitéve : " a betegség" szó ugyanis ezt a számot adja. 

De elűzi mindezt egy sós-kenyér és rá egy korsó (desztillált) víz.

 

Izrael országa esővizet (desztillált vizet) iszik ..az egész világ pedig a maradékot.

 

 

"A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a melyet megszórtak lapáttal és villával."

(Ésaiás 30:24.)

 

"20 Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.

21 Vigyázz magadra elõtte, és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van õ benne.

22 Mert ha hallgatándasz az õ szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

23 Mert az én Angyalom te elõtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

24 Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25 És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közûletek a nyavalyát.

26 El sem vetél, meddõ sem lesz a te földeden [semmi]; napjaid számát teljessé teszem.

27 Az én rettentésemet bocsátom el elõtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom elõtted.

28 Darazsat is bocsátok el elõtted, és kiûzi elõled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.

29 De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30 Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

31 És határodat a veres tengertõl a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiûzöd azokat elõled.

32 Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.

33 Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked."

(Mózes II. 23: 20-33.)

 

Népírtási Feladat!

" És adja õket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestõl veszítsd ki õket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok."

"És lassan-lassan kiûzi az Úr, a te Istened e népeket te elõled. Nem lehet õket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!"

(Mózes V. 7:2 . 22.)

 Read more: http://szeretet.hupont.hu/319/rakbetegek-figyelmebe-20140305#ixzz2v5tESg00

Bálint Immánuel vagyok.

Dicsőség Istennek! A Feltámadt Úr Jézus Krisztus Szent Nevében! A Szent Szellem által!

2009.07.30-án. 03:10-kor.

Magyarországon, Budapesten születtem a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 4150gr-mal és 54cm-rel.

Édesapám Bálint István János egész idő alatt ott volt a születésemnél és segített édesanyámnak a vajúdásban és a világra jövetelemben.

Édesanyám Bálint Anita a fogantatásom pillanatától mind a mai napig szeretettel és teljes odaadással gondoskodik rólam. Csodálatos édesanyám van, aki minden segítséget megkap édesapámtól mindenben, hogy én Isten Szeretetében növekedjek.

2009. augusztus 15-én. Budapesten az Üdvösség Hirdetői Egyházban mutattak be szüleim az Úrnak és a gyülekezetnek. Hatalmas kenettel áldott meg az Úr! Jézus Szent Nevében, a Szent Szellem által, az Atya Dicsőségére minden áldást megkaptam Nagy Éva pásztor és Nagy István közvetítésével a gyülekezet előtt az Úrtól. A gyülekezet minden tagja áldását adta rám és a szüleimre, szent kezeik felemelésével.

Édesanyám megerősítést kapott a Szent Szellem által a pásztori és evangélista hivatásban.

Édesapám megerősítést kapott a Szent Szellem által a pásztori és evangélista hivatásban, valamint megkapta a tanítói hivatást.

Én evangélista kenetet kaptam az Úrtól, hogy hirdessem az Úr Jézus Krisztus feltámadását, az örök életet a Szent Szellem által a Mennyei Atya Dicsőségére.  

Én a Szeretet Törvényében, a Királyi Törvényben élek. A Szeretetből jöttem ki. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem Szeretetét hirdetem életem minden pillanatában.

 

 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,hanem örök élete legyen.

 Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.

János evangéliuma 3:16-17.

 

Növekedem az Úrban és a HITBEN!

Most 73 napos vagyok. Dicsőség Istennek!

Nőttem 7 cm-t. 61-cm hosszú vagyok.

Erősödtem testben 2070gr-ot. 6220gr. vagyok.

 

Istentől az IMMÁNUEL nevet kaptam. Az Úr ezen a néven hívott el.

Az Immánuel név annyit jelent: VELÜNK AZ ISTEN.

 

Ímé, a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

Máté evangéliuma 1:23.

 

Kaptam Istentől egy parancsot, mielőtt édesanyát és édesapát választott nekem.

Ha megszületek testben, akkor hirdessem az Ő Teljes Szent Evangéliumát, az Üdvösséget, a Szent Szellem Keresztséget, az Örök Életet, Isten Igéjét, a Szeretet Törvényét, a Királyi Törvényt Mennyen, földön és föld alatt valók előtt a Mennyei Szent Atya Dicsőségére, a Szent Szellem által, Jézus Krisztus Szent Nevében.

Küldetésem előtt megparancsolta!

 

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd és a te Alkotód: Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Ézsaiás 43:1.

 

Mi mindhárman Isten Királyságát és Krisztus Testét építjük itt e földön.

Édesanyám jutalomként kapta azt a tisztességet Istentől, hogy felnevelhet engem, mert Hű az ÚrhozÉdesapámmal együtt.

 

 

Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.”

Zsoltár 127:3.

 

JÉZUS AZ ÉN URAM!

ÁMEN.

 

 

 

Képek az Életemből…

gyal_220.jpg

user_14088332_1249069282462.jpeg

user_14088332_1249069489818_box.jpeg

user_14088332_1249069500010_box.jpeg

user_14088332_1249069507341_box.jpeg

kep_001.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 27
Heti: 38
Havi: 345
Össz.: 142 806

Látogatottság növelés
Oldal: Bálint Immánuel 2009.10.11.
IMMÁNUEL - © 2008 - 2018 - immanuel.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »